Od pondělí 22.7. do 30.7.2024 máme celo-firemní dovolenou. Provoz bude obnoven ve středu 31.7. a objednávky budou zpracovány v pořadí jak byly časově vytvořeny. Děkujeme za pochopení.
Kontakt
tel.: +420 602 248 847
Po - Pa, 7:30 - 14:30 hod. Mimo tuto dobu prosím využijte e-mail.
tel.: obchod@nerezmaterial.cz
Registrovat se?
Registrace není povinná, ale často se vyplatí. Výhody registrace:
 • Přehled vlastních objednávek.
 • Slevy pro stálé zákazníky.
 • Libovolné množství fakturačních a dodacích údajů.
 • Rychlé vytváření objednávek bez nutnosti vyplnit údaje.
Registrovat se můžete předem nebo přímo během objednávky v košíku.

Podmínky ochrany osobní údajů

Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je ing. Michal Janda, IČ 88526372 se sídlem Halouzkova 87, 66601 Tišnov (dále jen: „správce“). Kontaktní údaje správce jsou obchod@nerezmaterial.cz. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zákonný důvod zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (dále jen “Plnění smlouvy”),
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (dále jen “Oprávněný zájem”),
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby (dále jen “Souhlas”).

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

Účel zpracování, kategorie, zdroje a příjemci osobních údajů

Zákonný důvod Účel Údaje Zdroj údajů Příjemci osobních údajů (zpracovatelé)
Plnění smlouvy Vyřízení objednávky a odpověď na poptávku Osobní údaje klientů (kontantní údaje, adresy) E-mailová komunikace, objednávkový formulář resp. nákupní košík Přepravní společnost, účetní firma, tištěné dokumenty, databáze webového hostingu, lokální záloha databáze, mailingové služby.
Oprávněný zájem Poskytování přímého marketingu (zejména pro zaslání obchodní sdělení a newsletterů Kontaktní údaje klientů Informace z objednávek Mailingové služby
Souhlas Získání zpětné vazby ( jednorázové předání emailové adresy za účelem formuláře spokojenosti) E-mail klientů Nákupní košík Heureka.cz

Doba uchovávání údajů

Vaše údaje jsou drženy po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů.

Dále se uložení odvozuje od následujících pravidel:

 • Údaje uložené v rámci úspěšně dokončené objednávky jsou uloženy po dobu 10 let z důvodu archivačního zákona o dani z přidané hodnoty.
 • Údaje uložené v rámci poptávky nebo objednávky, která nebyla dokončena (obvykle stornována), jsou drženy po dobu dvou let z důvodu možnosti pozdějšího řešení sporu (reklamace, odkázání se na poptávku atp.).
 • Údaje uložené registrovanými uživateli zachováváme, aby je uživatel mohl i později použít a také si prohlížet historii vytvořených objednávek. Odstraněny pouze v případě, že se uživatel nepřihlásil ani nevytvořil objednávku po dobu delší než 10 let.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Vaše údaje jsou

 • zasílány prostřednictvým mailingových služeb (šifrovanou formou), kde jsou tedy drženy zálohy e-emailů,
 • drženy v databázi u poskytovatele web-hostingových služeb, která manuálně zálohována na šifrované lokální uložiště, které je zabezpečné heslem,
 • v případě nutnosti předány přepravní společnosti,
 • tištěny na daňových dokladech (fakturách),
 • předány firmě, která nám zpracovává účetnictví.

Příjemce Heureka.cz

Pokud během objednávky akceptujete souhlas se zasláním dotazníku spokojenosti, tak předáváme portálu Heureka.cz Váš kontaktní e-mail a názvy objednaných produktů.

Zpětná vazba je důležitá pro nás i pro ostatní zákazníky (Vaše příspěvky zveřejňujeme v sekci Jak nás hodnotíte). Pro tento účel využíváme Heureku jakožto nezávislou stranu a její službu ověřeno zákazníky. Několik dní po vytvoření objednávky Vám heureka zašle krátký dotazník, kde se můžete vyjádřit k různým aspektům objednávky (doprava, komunikace, zboží atd.).

Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 • Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména … Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

Zajímá vás...

Odběr a dopravné

Cena dopravy se odvíjí od hmotnosti a vzdálenosti. Cenu tedy zjistíte až v  košíku po zadání dodacího PSČ.

Naší specializací je práve rozvoz materiálu.
Výdejní místo lze použít pouze pro malé zásilky, ideálně po předchozí domluvě (email, chat, telefon). Adresa odběru...

Měna a platba

Objednávky je možné platit kartou online, převodem předemdobírkou až na místě.

Pokud potřebujete platit dobírkou, je nutné vést objednávku v českých korunách. Přepravní společnost i tak umožňuje zaplatit v eurech, přepočteno aktuálním kurzem. Přepnout e-shop do měny EURO
Obchodník
nerezmaterial.cz
23:15
Zrovna tu nejsem. Pokud mi však do zpráv přidáte Váš e-mail, tak Vám jistě odepíši.
Jakosti nerezového materiálu
Wst.Nr. 1.4301 - nemagnetická, svařitelná, vhodná pro přímý kontakt s vodou, potravinářská, max 450°C
Wst.Nr. 1.4305 - automatová, nesvařitelná, vhodná na obrábění, max 400°C
Wst.Nr. 1.4016 - magnetická, svařitelná, vhodná do interiérů kde není v neustálém kontaktu s vodou, max 300°C
Wst.Nr. 1.4404 - kyselinovzodrná, svařitelná, vhodná prostředí slabých kyselin / chloridů (např.mořská voda ap.), max 400°C
více...